• alt text

  Dinamica cererii de forță de muncă

 • alt text

  Dinamica cererii de forță de muncă cu nivel de instruire universitară de lungă durată

 • alt text

  Dinamica cererii de forță de muncă cu nivel de instruire universitară de scurtă durată

 • alt text

  Dinamica cererii de forță de muncă cu nivel de instruire universitară

Evaluarea şi prognozarea cererii de muncă potenţiale pentru absolvenţii de învăţământ superior, în structură ocupaţională, la orizontul anului 2020, în vederea dezvoltării corespunzătoare a politicilor privind instruirea de nivel universitar.
Beneficiar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Rapoarte de cercetare

Ultimele noutati